سطح زیر کشت پنبه در ایران طی سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است بطوری که از حدود 320000 هکتار در سال زراعی 1374/75 به حدود 81000 هکتار در سال 1391/92 رسیده است. یکی از دلایل این کاهش، تمایل کشاورزان به کاشت دیگر محصولات کشاورزی است که سود بیشتری برای آنها دارد. همچنین افزایش دستمزد کارگران باعث شده است که تولید پنبه نسبت به دیگر محصولات کشاورزی پرهزینه‌تر باشد. در ایران به دلیل استفاده از انسان به جای ماشین در برداشت پنبه، حدود 40% از هزینه تمام شده پنبه مربوط به نیروی انسانی است.

رقم‌های مختلفی از پنبه در ایران کشت می‌شود که در اینجا به معرفی اجمالی خصوصیات هر یک می‌پردازیم:

ساحل (در بخش شمالی کشور)

  • بازده: میانگین 2203 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/67

  • طول الیاف: 26/52 میلی‌متر

ورامین (در شرق و مرکز کشور)

  • بازده: میانگین 2804/5 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 4

  • طول الیاف: 29 تا 30 میلی‌متر

مهر (در شمال غرب کشور)

  • بازده: میانگین 2781 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/83

  • طول الیاف: 27 میلی‌متر

بختگان (در جنوب کشور)

  • بازده: میانگین 2376 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/8

  • طول الیاف: 29 تا 31 میلی‌متر

رقم‌های زیر نسبتاً جدید هستند و از طریق ترکیب رقم‌های دیگر توسط محققان بدست آمده‌اند:

سپید

  • بازده: میانگین پیش بینی شده 5200 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 4/2

  • طول الیاف: 29/3 میلی‌متر

خرداد

  • بازده: میانگین 4800 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 4/4

  • طول الیاف: 28 تا 30 میلی‌متر

گلستان

  • بازده: 5300 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 4/1

  • طول الیاف: 29 تا 31/6 میلی‌متر

ارمغان

  • بازده: 5000 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 4/4

  • طول الیاف: 29 تا 30/3 میلی‌متر

CRI-871

  • بازده: پتانسیل حداکثر 5200 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 4/2

  • طول الیاف: 29 میلی‌متر

چهار رقم الیاف بلند نیز در ایران کشت می‌شود که به شرح زیر هستند:

دکتر عمومی

  • بازده: 820 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/2

  • طول الیاف: 34 میلی‌متر

گیزا

  • بازده: 744 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/5

  • طول الیاف: 34 میلی‌متر

ترمز-14

  • بازده: 720 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/5

  • طول الیاف: 33/3 میلی‌متر

باربادنز-5595 و باربادنز-1518

  • بازده: 690 کیلوگرم در هکتار

  • میکرونر: 3/2

  • طول الیاف: 33/5 میلی‌متر

جدول زیر نشان‌دهنده‌ی سطح زیر کشت پنبه هر یک از استان‌ها در سال زراعی 93-1392 می‌باشد.

ردیف

استان

سطح (هکتار)

ردیف

استان

سطح (هکتار)

1

آذربایجان شرقی

800

10

فارس

14.515

2

اردبیل

1.355

11

قزوین

60

3

اصفهان

2.300

12

قم

1.810

4

البرز

400

13

کرمان

940

5

تهران

240

14

گلستان

12.719

6

خراسان جنوبی

9.501

15

مازندران

1530

7

خراسان رضوی

27.800

16

مرکزی

380

8

خراسان شمالی

7.500

17

هرمزگان

300

9

سمنان

2.550

18

یزد

100