آزمایش USTER HVI

آزمودن الیاف همیشه اهمیت زیادی برای ریسندگی داشته است. این آزمایش با استفاده از دستگاه HVI یا High Volume Instrument انجام می‌شود. معتبرترین شرکت تولیدکنننده این دستگاه‌ها شرکت USTER می‌باشد. در آزمایش با استفاده از دستگاه HVI بطور همزمان تعداد زیادی از الیاف با هم آزمایش شده و مقادیر میانگین بدست آمده مد نظر قرار می‌گیرد.

در نتایج آزمایش HVI مقادیر پارامترهای متعددی بدست می‌آیند که هر کدام نشان دهنده‌ی یکی از ویژگی‌های الیاف پنبه می‌باشند. در جدول زیر به بررسی این پارامترها می‌پردازیم. چندین شرکت در دنیا وجود دارند که تولید‌کننده دستگاه‌های HVI هستند. از این میان شرکت USTER یکی از معتبرترین تولیدکنندگان این دستگاه‌ها می‌باشد که دستگاه‌های این شرکت در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در توضیحات ارائه شده در اینجا از مدارک تشریحی دستگاه‌های HVI شرکت USTER بهره برده شده است.

طول و استحکام

رطوبت

میکرونر

رنگ و آشغال

پارامتر Tr Trash با عناوین دیگری همچون Tr ID یا Leaf Grade نیز نشان داده می‌شود. این پارامتر نشان دهنده‌ی گِریدی است که شخص classer (که یک کارشناس شناسایی پنبه با چشم است) به پنبه می‌دهد. این گِرید نشان دهنده‌ی میزان وجود باقیمانده‌های برگ گیاه پنبه در میان الیاف است. این پارامتر می‌تواند در کشورهای مختلف بر اساس استانداردهای داخلی آن کشور تعریف شود. اگرچه این پارامتر با پارامتر Trash یکسان نیست اما می‌توان رابطه‌ای بین دو مشاهده نمود. به این صورت که هر چقدر میزان Trash بیشتر باشد گِرید تعیین شده توسط classer نیز دارای عدد بزرگتری خواهد بود. به عنوان مثال در جدول زیر نمونه‌ای از این رابطه مشاهده می‌شود:

وجود آشغال در الیاف پنبه باعث افزایش هزینه‌های کارخانجات تولیدی می‌شود چرا که در روند جداسازی آشغال از الیاف، بخشی از الیاف پنبه نیز آسیب دیده و در نتیجه ضایعات تولید بالا می‌رود. هرچه میزان وجود آشغال در الیاف کمتر باشد پنبه با کیفیت‌تر تلقی می‌شود. عوامل رنگ الیاف و میزان آشغال دو عامل مهم ظاهری در پنبه می‌باشند که در تعیین قیمت پنبه نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

در درجه‌بندی رنگ در استاندارد آمریکا از نمودار زیر استفاده می‌شود:

color-1

در این نمودار با افزایش پارامتر +b زردی پنبه بیشتر می‌شود و از طرف دیگر افزایش مقدار Rd باعث سفید‌تر شدن پنبه می‌شود، در نتیجه بهترین رنگ با بالا رفتن Rd و پایین آمدن b+ به دست می‌آید که در این نمودار پنبه نوع GM در استاندارد آمریکا دارای بهترین ترکیب رنگی است.

در اینجا به عنوان مثال یک جدول نمونه از نتایج آزمون پنبه در آزمایش HVI را ملاحظه می‌فرمایید: